Şeyh Dr. Ahmet KUFTARU Hocaefendi’nin HAYATI

I- Adı: Ahmet bin Molla Şeyh Muhammet KUFTARU
II- Doğum: Şam, 1915

III- Dini İlmini Fazilet sahibi önde gelen alimlerden almıştır. Özelliklede şamda ileri gelen İslam alimlerinin dizinde yetişmiştir. Kendisindeki derin zekayı ve ufku gören, Şeyh ebu Hayr Meydani, Şeyh İbrahim galayini, Şeyh Muhammet Halvani, Şeyh Muhammet Melkani, Şeyh Muhammet cezzu ve Şeyh Molla Abulmecit gibi daha bir çok alim onun yetişmesinde pay sahibi olmuşlardır.
Tabiki tüm bunların yanında yetişmesinde ve terbiyesinde hak sahibi olan babası ve Şeyhi Muhammet Emin Kuftaru k.s. da eklemek gerekir. 
IV- Akademik kariyeri ve Hizmet ettiği görev alanları:
1- Doktora ünvanı; İslami davet İlmi. Şerif Hidayetullah devlet Üniversitesi, Jakarta – 1967, Endonezya.
2- Doktora Ünvanı; İslami İlimler ve Din esasları. Ömer Faruk Üniversitesi, 1985 – Pakistan.
3- Doktora Ünvanı; İslami davet İlmi. Üm Dermen üniversitesi, 1994 – Sudan.
4- Altın Madalya; 1967 – Pakistan.
5- Madalya; İslam sancağının yükseltilmesinde, ve İslami İlimlere hizmetinden ötürü. 1985 – Pakistan.
6- Suriye Diyanet İşleri Başkanlığı; 1964 den bu yana
7- Yüksek Fetva Kurulu Başkanlığı; 1964 den bu yana
8- Uluslararası İslam Teşkilatları merkezi Meclis Üyesi; 1965-Endonezya.
9- Dünya İslam Konferansı Üyesi; Pakistan.
10-İslami Yardımlaşma Genel yöneticisi.
11-İslami Davet teşkilatları Meclisi Üyesi; Sudan
12-Ebun Nur Külliyesi Başkanı; Suriye.
13-Davet ve Yardımlaşma Dünya İslam Teşkilatı üyesi; Mısır.
14-Şam hayırda Yardımlaşma Vakfı Başkanı; Suriye
15-Arap İslam Toplumu Kongre Üyesi; Sudan.
16-Mezheplerarası yakınlaşma kurulu üyesi; İran.
17-Dünya İslam toplumu önderliği Meclis üyesi; Libya.
18-Kültür terbiye ve dini ilimler teşkilatına bağlı, İslami mezhepler yakınlaşma panel üyeliği; Fas
19-İslam teşkilatları kuruluna bağlı, İslami davette çalışma ve koordinasyon kurulu üyesi.
 
V- İslami Çalışmalardaki Biyografisi:
 
* Babasının 1938 yılında vefat etmesinden sonra manevi anlamda davet, irşat ve eğitim gibi konuları devraldı. Şu an binlerce farklı ırktan müslümanların katıldığı Ebun Nur camiinde ki haftalık cuma sohbetleri devam etmektedir. Şu ana kadar onun eğitiminden yüzlerce alim, davetçi, düşünür ve yazar yetişmiş ve şöhreti dünya çapına yayılmıştır.
* 1946, Suriyedeki alimler arası birliğin kurulmasında önemli rol oynamıştır.
* 1948 tarihinde Suriye’nin Kuneytıra bölgesinde fetva başkanı tayin edilmiştir.
* 1949, erkekler için Ensar lisesini tesis etmiştir.
* 1950, şam fetva dairesine öğetmen olarak tayin edilmiştir.
* 1951, Şam müftülüğüne atanmıştır.
* Dünya İslam konferansında suriyeyi grubunu temsilen bulunmuştur. Karaçi – Pakistan 1951
* 1952, Şam sosyal yardımlaşma vakfını kurup, açmıştır.
* 1952, Yüksek Fetva Kuruluna üye seçilmiştir.
* Müslüman Hristiyan kongresinde suriye grubunu temsil etmiştir. Lübnan - 1954
* İhtilal Konseyinin daveti üzerine mısırı ziyaret etmiş. Ezher üniversitesinde, Ezher Şeyhinin davetlisi olarak konferans vermiş, bu konferansda ezher üniversitesi dekanları ve hocaları hazır bulunmuştur.
* 1959, İsviçre, İspanya, Almanya, İtalya gibi bir çok avrupa ülkesini ziyaret etmiş ve oralarda İslam ilimleri ile meşgul olan müsteşriklerle görüşmüş, ve bir çok yerde de konferanslar vermiştir.
*1962, Irak Dünya İslam Konferansına katılmıştır.
* 1964, Suriye diyanet işleri ve yüksek fetva kurulu başkanlığına seçilmiştir.
* 1964, Kızlar için Bedir Kuran Kursunu açmıştır.
* 1965, Irak Birinci Dünya İslam konferansında suriyeyi temsil etmiştir.
*1965 te Kudüs Mesicidi aksa camiinde Miraç Kandili gecesi birçok arap radyosunun canlı olarak verdiği bir hutbe vermiş, Hutbesinde; Müslüman ve Arap ülke başkanlarını birliğe ve beraberliğe çağırmış, İslam ve Müslümanlar önündeki sorumluluklarını anlatmış, Şayet kudüsdeki durum böyle evam ederse israilin ihtilal ettiği topraklarını genişleteceği tehlikesiyle uyarmıştır.
* Suriye grubu başkanı iken 1965 te Endonezyadaki Asya-Afrika İslami teşkilatları Merkez meclisine üye olarak seçilmiştir.
* 1966 da amerikayı üniversitler konfederasyonun davetlisi olarak ziyaret etmiş, yalaşık 14 üniversiteyi içeren bu konfederasyonda kırkdört kez konferans vermiş ve bu konferaslarında hertürlü İslami konu ve meselelerden bahsetmiş, özellikle Filistin konusu üzerinde durmuştur. Bu konferanslar sayesinde amerikalılar İslam gerçek yüzüyle karşılaşmış ve içlerinde var olan birçok sorulara cevap bulma şansları olmuştur.
* 1967 de Endonezyada Asya-Afrika İslam teşkilatları kongresine Suriyeyi temsilen katılmıştır.
* 1967; Lübnanı ziyaretinde Lübnan diyanet işleri başkanı ile İsrail meselesi üzerine görüşmüş ve zor durumda olan Flistinlilere yardım konusunda yapılması gereken çalışmalardan bahsetmiştir.
* 1967; Kuranın yeryüzüne inişinin 1400. Yılı münasebetiyle Pakistan İslam konferansına katılmıştır.
* Keşmir meselesine olan ilgisi İslamı anlamada ve onu anlatmadaki başarısı, özellikle İslam ülkelerinin dini, siyasi ve iktisadi alanlardaki kalkınmaları ile ilgili düşüncelerinden dolayı pakistan başkanı Eyyüp Han tarafından Altın madalya ile şereflendirilmiştir.
* 1967 Jakarta, Endonezya üniversitesi İslami davetteki başarılarından ötürü fahri Doktora ünvanı vermiştir.
* Sovyetler birliğinden ayrılan devletleri, Orta Asya Diyanet işleri başkanının davetlisi olarak ziyaret etmiş ve yetkililerle yaptığı görüşmelerde orta asyadaki camilerin sayısının çoğaltılması hususunda ittifak etmişir. Orta asyada bir çok cami açılışında bizzat bulunmuşlardır.
* 1969 Lübnan ziyaretinde Şia meclisi başkanı İmam seyyid musa ile görüşmüş ve düşmana karşı Allahın kelimesinde birleşmemiz gerekir mesajını vermiştir.
* 1969; Sovyetler birliğinde gerçekleştirilen Dünya Dinleri konferansında suriyeyi temsil etmiş ve bu konferans toplumlar arası barış konusunda çalışmalar yapmıştır.
* 1970; Endonezyada Dünya İslam teşkilatı toplantısında suriye grubunun başkanlığını yapmıştır. Ve bu toplantıda İslam ve zafer isimli bir konferans vermiştir.
* 1971; sekiz kattan oluşan Ebun Nur Külliyesinin inşasına başlamış, ve içinde birçok okul ve fakültenin barındığı bu günkü Külliyeyi oluşturmuştur.
* 1972; İranı ziyaretinde Tahran Üniversitesi ve daha birçok üniversitede konferanslar vermiş, ve İrana Evkaf bakanlığının davetlisi olarak Ramazan ayındaki törenlere katılmak için gitmiştir.
* 1972; Evkaf bakanlığının davetlisi olarak Kuveyti ziyaret etmiştir.
* 1973; Sovyetler birliğini suriye grubu başkanı olarak ziyaret etmiştir.
* 1973; İslami cemaatlerin arasındaki ihtilafların giderilmesi amacıyla hindistanı ziyaret etmiş ve grubun temsilciliğini yapmıştır.
* 1974; Birleşik arap Emirliklerini ziyaret etmiştir.
* 1975; Kadın ve erkek bölümleriyle Ebun Nur Külliyesinde Davet ve irşat okulunu açmıştır.
* 1975; Suudi Arabistan da Mekkei Mükerreme Çağrı konferansına katılmıştır.
* 1976; Fetva kurulunu temsilen Muhammed b. Suud Üniversitesindeki İslam fıkhı konferansına katılmıştır.
* 1978; Çekoslovakyada yapılan İslam ve Hristiyanlık Konferansına başkanlık yapmış, ve İslam dinin dünya barışına katkıları isimli bir konferans vermiştir.
* Kardinalın davetlisi olarak Avusturyaya gitmiş, İslam ve Hristiyanlık arası diyaloğun geliştirilmesi amacıyla başta viyana Üniversitesi olmak üzere birçok İslam merkezinde konferans vermiştir.
* 1980; Taşkentte düzenlenen “15. hicri asır toplumlar arası barış ve dostluk asrı olsun” başlıklı Dünya İslam konferansı için Sovyetleri ziyaret etmiştir.
* 1980; Almanya devlet başkan yardımcısının davetlisi olarak Demokratik Almanyayı ziyaret etmiş. Berlin Üniversitesi dekanı ile birlikte yayınladıkları mesajda; Allahın birliğinde ve Hz. Muhammet ve Hz İsanın onun rasulu olduğunda ittifak ettiklerini açıklamışlardır.
* 1981; Babası Şeyh Muhammet Emin Kuftaru adına Ebun Nur Küllüyesinde Kuran Kursu açmıştır.
* 1981; Moskovaya yaptığı ziyarette “İslam ve Dünya barışı” İsimli bi rkonferans vermiş ve bu konferasta kominist rejimin ileri gelen fikir adamlarıda hazır bulunmuştur. Ve yaptıkları münakaşalar sonucunda İslam dinin özünü ve esasını anlatmayı başarmıştır.
* 1981; Libyada İslami davet kongresinde suriyeyi temsil etmiştir.
* 1982; Ebun Nur Külliyesinde, Libya İslami davet Üniversitesi şubesini açmıştır.
* 1982; Moskovada düzenlenen dünya din adamları toplantısında dünya müslümanlarını temsilen bulunmuştur.
* 1982; İranı ziyaret etmiş, Kum, Meşhet ve tahran üniversitelerinde İran İslam devrimi münasebetiyle bir çok konferanslar vermiştir.
* 1984; İranda düzenlenen Dünya İslam konferansında suriyeyi temsil etmiştir.
* 1984; Moskova ziyaretinde yuvarlak masa kongresine katılmış ve sovyetlerdeki bir çok din adamlarıyla görüşme fırsatı bulmuştur.
* 1984; Libyayı ziyaretinde İslami davet teşkilatı başkanı yanısıra öğrencilerle ve suriyeli vatandaşlarla görüşmüş ve siyonizm hareketinin tehlikelerinden onları uyarmış ve uyanık olmalarını istemiştir.
* 1985; İranı ziyaretinde Dördüncü İslami düşünce konferansına katılmış ve konferansta başkan yardımcılığına seçilmiştir. “İslam aleminin durumu ve eski gücüne dönmesi için neler yapılmalıdır.” İsimli konferansı dikkat çekmiş ve dünya gazetelerinde yayınlanmıştır.
* Ömer Faruk Üniversitesi yaptığı İslami çalışmalardan dolayı hizmet ödül plaketi vermiştir. Aynı zamanda İslam ilimlerde fahri doktora ünvanı da verilmiştir.
* 1985; vatikanı ziyaret etmiş, italyada önde gelen devlet adamları ile görüşmüş Milanı ve vatikan Üniversitlerinde konferans vermiştir.
* 1986; sovyetler birliğinde düzenlenen İslam konferansıan iştirak etmiştir.
* 1986; Birleşik arap emirliklerini ziyaret etmiş, orada düzenlenen dördüncü fıkıh sempozyumuna katılmış, aynı zamanda başkan yardımcılığına seçilmiştir.
* Plonyayı ziyaret etmiş, İslam ve barış adı altına konferanslar vermiştir.
* 1987; Bulgaristanı ziyaret etmiş, akademik olarak birçok yerde İslam ve barış adı altında konferanslar vermiştir.
* 1987; Vatikanı ziyaret etmiş, papa ile inaçların geleceği ataizme karşı mücadele konularında görüşmüşlerdir.
* 1988; Şeyh Emin Kuftaru arapça kursunu açmış, ve burada batıdan gelen yabancı kişilerin arapça öğrenmesi sağlanmıştır.
* 1988; Bulgaristanı ziyaret etmiş, sofyada cami açılışında bulunmuş ve aynı zamanda imamlar için eğitim bölümü açmıştır.
* 1988; Birleşik Arap emirliklerini ziyaret etmiş, ramazan ayı boyunca oradaki faaliyetlere katılmıştır.
* 1988; Almanyayı ziyaret etmiş, nükleer silahlardan kurtulma sempozyumuna katılmıştır.
* 1988; Oxford üniversitesi tarafından İslam kürsüsü temsilciliği için İngiltereye davet edilmiştir.
* 1988; Libyayı ziyaret etmiş, Davet üniversitesi mezunları için bir konferans vermiştir.
* 1988; yuvarlak masa toplantısına katılmak için vatikana gitmiş ve orada yeni dünya düzeninde İslam ve barış konulu konferans vermiştir.
* 1989; Türkiye ve Sovyetleri ziyaret edip bir çok İslam merkezinde konferanslar vermiştir.
* 1989; Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret etmiş, ve orada birçok İslami konularda konferanslar vermiştir.
* 1989; İranı ziyaret etmiş, İran İslam devrimi başkanı Ayetullah Hameni, cumhurbaşkanı Rafsancani, ve birçok önemli kişilerle bir araya gelmiştir. Ahmet Kuftaru bu görüşmelerde bir çok konularda görüş alışverişinde bulunmuş, Müslümaların bir olması konusunda sohbeltler etmiştir. Rafsancani Şeyh Ahmet Kuftaruya hitaben: bizler sizin gibi İslam alimleri ile aynı safta olmayı tercih ederiz demiştir. İran devrim başkanı Hameni İse; Sizinle görüşmüş olmaktan mutluyum, daha önceleride görüşmüştük, sizi tanıyor ve özellikle gelecek İslamındır sözünüzle onaylıyoruz.
* 1989 Birleşik arap emirliklerini ziyaret etmiş ve orada evkaf bakanlığı ve üst düzey yetkililerle görüşmüştür.
* 1990; Suudi Arabistanı ziyaret etmiş, İslam birliği genel sekreteri Abdullah Ömer Nasif ile görüşmüş, yüksek fetva kurulu ile ilgili görüşler beyan etmiştir.
* 1999; Sovyetlerde düzenlenen sempozyumda Ruhani dinler başkanlığına seçilmiştir. Bu sempozyum Kremlin sarayında ve birleşmiş milletler heyetinin katılımıile olmuştur.
* 1990; Dünya Dinlerini medenileştirme vakfınca başkan seçilmiş ve bu kongre 1991 de Amerikada yapılmıştır.
* 1991; Amerika Birleşik devletlerine yaptığı ziyaretlerde birçok konferranslar vermiştir.
* 1990; Japonyayı ziyaret etmiş, dünya dinlerini medenileştirme konferansına katılmıştır.
* 1990; Birleşik Arap emirliklerini ziyaret etmiş, ve üst düzey yetkililerle bir dizi görüşmelerde bulunmuştur.
* 1991; İmam Evzai üniversitesinin Ebun Nur Külliyesinde yüksek lisans bölümünü açmıştır.
* 1991; İstanbulda düzenlenen Müslümanlık ve Hristiyanlık konferansına katılmış ve önde gelen hristiyan alemi liderleri ile görüşmüştür.
* 1991; Suudi Arabistanı ziyaret etmiş, Orada İslam birliği örgütü yetkilileri ile görüşmüştür.
* 1991; Kore, Çin ve Japonyaya bir dizi ziyarette bulunmuş, oralarda İslami merkezlere gidip yetkililerle görüşmüş, Çinde binlerce Müslümana konferans vermiştir.
* 1991; Sudanda ki İslami davet teşkilatına üye olmuştur.
* 1991; Sudanda düzenlenen dünya dinleri konferansına katılmış, Müslümanların önde gelen liderleri ile görüşmüş, Cumhurbaşanı Hasan El beşir ilede bir dizi görüşmelerde bulunmuştur. konferansta İslam ülkelerinin başkanlarına düşen görevleri anlatmış ve bu konuda onlara uyarılarda bulunmuştur.
* 1991; Kuveytte ki “İslam gözüyle körfez savaşı” isimli konferansa katılmış, Başkanları yöneticileri ve zenginleri müslümanların geri kalmasında tek sorumlu olarak göstermiştir.
* 1991; Sudan Arap İslam toplumu konferansına Hasan Turabinin davetlisi davetlisi olarak katılmış ve günümüze kadar bu konferansa daimi katılanlardan olmuştur.
* 1992; Um Derman üniversitesinin Usul ed Din Şubesini Ebun Nur külliyesinde açılışını yapmıştır.
* 1992; Kuveyti ziyaretinde Din işleri kurumunu ziyaret etmiş ve İslam dünyası sempozyumuna katılmıştır. Konuşmasında müslümanların geri kalmışlığının sebeblerini ve İslam tarihinini dünü ve bugününü anlatmış, sonuçta kültür, ve gerçek İslamı bırakmamızın müslümanları bu duruma düşürdüğünü belirtmiştir.
* 1992; Um Derman Üniversitesinin Yüksek Lisans bölümünün Ebun Nur Külliyesinde açılışını yapmıştır.
* 1992; İranı ziyaret etmiş ve bir çok üniversitede konferasnlar vermiştir.
* 1992; Kahira İslami yardımlaşma ve dayanışma konseyine üye olarak seçilmiştir.
* 1992; Pakistanda düzenlenen pakistan beytulmal konferansına katılmıştır.
* 1992; Suudi Arabistanı ziyaret etmiş, Şeyh Abdulaziz b. Baz ile görüşmüş ve iki ülke arasında ki fetva kurullarının dayanışması hususunda ittifak etmişlerdir.
* 1992 haziranında Brezilyada düzenlenen Dünya zirvesine birleşmiş milletler davetlisi olarak çağırılmış ancak bazı seblerden dolayı katılamamıştır.
* 1993; Avusturyada yapılan İnsanlık için barış konferansına katılmış, “İman sancağı altında buluşalım” isimli konferansını vermiştir.
* 1993; Ebun Nur Külliyesinde, Yabancı ülkelerdeki Din eğitimcileri ve İmamlar için kurs açmıştır.
* 1993; Japonyada yapılan Dünya konferansında Din kürsüsü başkanlığına seçilmiş ve orada “sonsuz nur” isimli konferansını vermiştir.
* 1993; İslami çalışmalarındaki hizmetinin büyümesi nedeniyle Ebun Nur Külliyesinin birinci Kısım genişletme çalışmalarına başlamıştır.
* 1993; Japonyayı ziyaret etmiş İman ve İnsanığın geleceği başlıklı konferanslar vermiştir.
* 1993; İstanbulda, Bosna-Hersek için yapılan Dünya İslam konferansına suriye grubunu temsilen katılmış, Refah Partisi Genel başkanı Prof. Necmettin Erbakanla da görüşmelerde bulunmuştur.
* 1993; Umman’ı ziyaret etmiş, Umman emiri Kabus b. Said İle görüşmelerde bulunmuştur.
* 1993; Kenyayı ziyaret etmiş, üst düzey yetkililerle görüşmüş ve Yüksek İslam konseyi başkanı ilede sohbetlerde bulunmuştur.
* 1993; Mısır Yüksek İslam Şura toplantısına katılmı, Arap birliği genel sekreteri ve birçok siyasi bürokralarlada görüşmüştür. “Fikri Çatışmalar ve bunun İslam ümmeti üzerindeki etkileri” konulu konferansta “ Köktendincilik sorununu çözmede en uygun üslup” isimli konferansını vermiştir.
* 1993; Malezya yı ziyaret etmiş, Malezya Alimler birliği ve İslam Konseyi başkanı ile görüşmelerde bulunmuştur.
* 1993; Katar’ı ziyaret etmiş, Suriye fetva kurulu ile yapılacak dayanışmalarla ilgili olarak Katar İslami İşler Bakanı ile görüşmüştür.
* 1994; geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ameliyat olmak için Amerikaya gitmiş ve orada İslam merkezinde öde gelen şahsiyetlerle görüşmüştür.
* 1994; Hindistanı ziyaret etmiş, Hindistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis başkanı yanısıra Ünivesite hocaları ilede görüşmelerde bulunmuştur.
* 1994; Ezher Şeyhinin davetlisi olarak mısıra gitmiş Yardımlaşma ve dayanışma Dünya İslam konseyi çalışmalarına katılmıştır.
* 1994; Sudan da düzenlenen Zikir ve Zakirler sempozyumuna Suriye yi temsilen katılımış ve bir çok Tasavuf ehli kişilerle bir araya gelmiştir.
* 1994; Um Derman Üniversitesi, İslami çalışmalarından dolayı fahri doktora ünvanı vermiştir.
* 1994; Ebun Nur Külliyesinde Dilleri ingilizce olan Amerika ve Avrupada ki davetçiler için arapça dil kursu açmıştır.
* 1994; Ürdünü ziyeret etmiş ve Kral Hüseyin, Başkanı ve Din İşleri bakanı ile bir dizi görüşmelerde bulumuştur.
* 1995; Umre ziyareti için Suudi Arabistana gitmiş Kral Fahd İle İslami meseleler üzerine görüşmelerde bulunmuştur.
* 1995; Lübnanı ziyaret etmiş ve oradaki İslami cihat örgütleri ile görüşmelerde bulunmuştur.
* 1995; Mısır ziyaretinde üst düzey brokratların yanısıra Ezher Şeyhi ve birçok İslam alimi ile bir araya gelmiştir.
* 1995; Tunusu ziyaretinde başta Tunus müftüsü olmak üzere başbakan ve çok sayıda İslam alimi ile bir araya gelmiştir.
* 1995; Libyayı ziyaret etmiş, İslami Tasavvuf isimli konferansa katılmış, Tasavvufun Kuran ve sünnet ışığında tekrar gözden geçirilmesi konusunda görüşlerini bildirmiş, bu arada İslami davet konseyinde hitap etmiştir.
* 1995; İslami davet vakfının Malta temsilciliğini ziyaret etmiştir.
* 1995; Güney Kıbrısta düzenlenen Dünya İslam toplumu konferansına katılmış, İslami uyanış adına “İslam ümmetinin dünü ve bugünü” isimli konferans vermiştir.
* 1996; Kuveyt veliahtı Abdullah Salim El- sabah’ın davetlisi olarak kuveyte gitmiş ve Suriye Yüksek fetva kurulu ile ilgili bağlantılar kurma çalışmalarını yürütmüştür.
* 1996; Malezya İslami Davet konferansına katılmak için Malezyaya gitmiş, Dünya Müslümanlarına karşısına çıkan zorlukların giderilemesi için alınması gereken önlemler üzerine bir konferans vermiştir.
* 1996; Singapur’u ziyaret etmiş, İslam toplumu genel sekreteri Ebu bekir Muhiddin ile görüşmelerde bulunmuştur.
* 1996; Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmiş, İki ülke arası ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili olarak görüşmelerde bulunmuştur.
* 1996; Bahreyni ziyaret etmiş ve İSLami alanda önde gelen yetkililerle görüşmüştür.
* 1996; Refah Partisi Genel başkanı Prof. Necmettin Erbakanın davetlisi olarak, Dünya İslam tekilatları dayanışma ve kaynaşma konferansı için Türkiyeye gitmiştir.
*1996; İslami davet vakfının davetlisi olarak Azerbeycana gitmiş, Dünya İslam toplumu liderler toplantısına katılmıştır. Başta Aliyev olmak üzere diğer yetkililerle görüşmüş ve tasavvufun Kuran ve sünnet yolunda olması gerektiği hususunda “ Temel esaslar ve gereçleri” isimli konferans vermiştir.
* 1996; Lübnanı ziyaret etmiş ve İslam ve Hristiyan sempozyumuna katılmış, “Kudüs için İslam ve Hristiyan alemine çağrı” isimli konferans vermiştir.
* 1997; Lübnanı ziyaret etmiş, başta Refik Hariri olmak üzere Başbakan ve Lübnan Diyanet işleri başkanı Muhammet Reşit Kabbani ile görüşmelerde bulunmuştur.
* 1997; Birleşik Arap Emirlikleri Evkaf Bakanı ve Din işleri kurulu nun davetlisi olarak Arap emirliklerini ziyaret etmiş, Devlet başkanı Sultan El-Neyhan ile Şarika Devlet başkanı Sultan Kasimi ile görüşmelerde bulunmuştur.
* 1997; Suudi Arabistanı ziyaret etmiş, Suud veliahtı Abdullah b. Abdulaziz ile görüşmüş, bunun Yanısıra; Suud Şeyhi Abdulaziz b. Baz, Şura Meclis Başkanı Muhammet b. cübeyr, Hacc Bakanı Mahmut sefer, İslam Birliği başkanı Dr. Abdullah b. Salih, Dünya İslam Yardım örgütü başkanı Adnan halil paşa, Suud radyo televizyon kurulu başkanı Şeyh salih Kamil, Dünya İkra vakfı başkanı Muhammed Abdo Yemani, İslam gençliği Dünya örgütü başkanı Dr. Mani Ahmet el-cahni, Mekke Emiri Şeyh Ömer kadi, Mekke eğitim müdürü Şeyh Süleyman Zayidi, İslam bankası başkanı Dr.Muhammet Ahmet Ali, Şeyh Tantavi ve daha birçok Önde gelen isimlerle bir araya gelmiştir.
*1997; Umman Emirliğini ziyaret etmiş, Umman Müftüsü Şeyh Ahmet halili ile görüşmüş bunun yanısıra devlet kademesinden bakanlar ve bürokratlarla bir araya gelmiştir.
* 1997; Amerikada düzenlenen İslam konferansına katılmış, bu konferans aynı zamanda Amerikada bulunan Ebun Nur taraftarları için yapılan ilk konferans olmuştur. Bu konferansa Zenci lider varisuddin Muhammet, İmam Sirac Vehac gibi liderlerin yanısıra birçok önemli isimlerde iştirak etmiştir.
*1997; Mısır Evkaf bakanı Muammet Zakzuk’un davetlisi olarak Mısırı ziyaret etmiş, “Müslümanlar ve batı arası diyologta gelecek günler” isimli konferans vermiştir.
* 1997; Luıs Farakanın başkanlığını yaptığı İslam Ümmeti topluluğu’nun talebi üzerine Uydu aracılığı ile “Yeni Yüzyılda İslam” İsimli bir konferans vermiştir.
* 1997; Bahreyni ziyaret etmiş, Bahreyn Emiri Şeyh İsa b. Selman ile görüşmüş, bunun yanısıra bazı İslami Şahsiyetlerle biraraya gelmiştir.
* 1997; Hong Kong’u ziyaret etmiş, İslam birliğinin düzenlediği konferansa katılmış “Yirminci Yüzyılda İslami Uyanış” İsimli Konferansını vermiştir.
* 1997; Kiyoto Şehrinde Düzenlenen Din Zirvesi konferansına katılmış, “Dinin topluma kazandırdıkları” isimli konferansını vermiştir.
* 1997; Dünya İslam konferansı zirvesine katılmak için Pakistana gitmiş, “ Sorumluluklarını yüklenmede Müslüman gençlerin hazırlanması” isimli konferansını vermiştir.
* Binlerce Müslümanın katıldığı, Ebun Nur külliyesinde ki haftalık dersleri halen devam etmektedir.
* Yarım asırda Kur’an-ı Kerimi dört kez tefsir etmiş, terbiye ve tezkiye derslerine muntazam devam etmiştir.
* 1998; Ebun Nur külliyesi ve Hayırda Yardımlaşma vakfı işbirliği ile açıkta kalmış yetim ve yoksul çocuklar için çocuk esirgeme kurumu projesine başlamıştır.
* Erkeğiyle kadınıyla küçüğüyle büyüğüyle fakiriyle zenginiyle cahiliyle okumuşuyla, hakimiyle mahkumuyla, hertülü insan tabakasına hitap etmiş ve nasihatlarda bulunmuştur. Müslüman ve Arap devlet başkanlarının hemen bir çoğu ile görüşmüş ve onlara dini nasihatlerde bulunmuştur. Tüm bu çalışmaları ve nasihatları herkes tarafından kabul görmüş ve saygı duyulmuştur. Her evine döndüğünde tıpkı Rasulullah s.a.v. gibi şunu söylemekteydi “Allahım ben onları davet ettim sen şahit ol !!”
Alemlerin Rabbı olan Allaha Hamd olsun.