Ahmet Kuftaru Hocaefendinin Resmi Web sayfasından saygılar.

 

Şeyh Ahmet Kuftaru hayatını sadece islama adıyarak, yenileyici, yaşatıcı, esasta Kur’an ve Sünnet ruhuna dönmeyi hedeflemiştir. Onun bu çağrısı doğudan ve batıdan cevap bulmuş, kurmuş olduğu Kurslar ve islami fakülteler sayesinde binlerce islam alimini ve davetçisini yetiştirmiştir.
Hocaefendi islam daveti için dünyanın bir çok yerine yüzlerce gezi yapmış ve yine farklı ırk ve renkte ki yüzlerce araştırmacı ve düşünürü konuk etmiştir.
Halen yetmiş yıla yakın dur durak bilmeyen bu davetine devam etmekte ve geçen yüzyılın sonlarında başladığı haftalık sohbetlerine Ebunnur camisinde devam etmektedir. Bu davet çaışmaları çeşitli akım ve mezheplerce kabul görmüş ve islamın gerçek kimliğini batıya sunarak, tesis ettiği bu okul ve çalışmaları gerçek ve erdem bir insan yetiştirmek adına Allah’a zikri ve nefis tezkiyesini esas almıştır.